Du är här

Utbildning lönar sig!

Att höja kunskapen om alkohol- och drogrelaterade problem är en bra affär. Välj mellan utbildningar för ledningsgrupper, HR-personal, chefer och medarbetare.

Kunskap som betyder mervärde

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol- och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja kunskapen om alkohol- och drogrelaterade problem är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.

Vikten av erfarenhet

Våra utbildningar bygger på personliga och yrkesmässiga erfarenheter av alkohol- och drogproblematik, aktuell forskning och den senaste utvecklingen på missbruksområdet. Välj bland utbildningar och föreläsningar för ledningsgrupper, HR-personal, chefer och medarbetare.

Utbildning på arbetsplatsen

Många företag har anlitat Nudax för utbildning och konsultation sedan år 2000.

Exempel på innehåll:

  • Hur vanligt är det med alkoholberoende?
  • Vad kostar det?
  • Täcker företagsförsäkringen rehabinsatser?
  • Varför blir en del beroende och andra inte?
  • Hur fungerar en beroendepersonlighet?
  • Policy och handlingsprogram.
  • Ska vi ställa krav?
  • Hur ser stödet ut?
  • Konsultation, motivationssamtal, hembesök med mera