Du är här

Om Nudax

Nudax är ett väletablerat vårdföretag som funnit sedan år 2000 och ligger centralt beläget i Borlänge.

Grundaren till Nudax, Kjell Rapp, startade verksamheten utifrån sin egen erfarenhet av alkoholberoende. Med hjälp av sin kvalificerade personal, kan Nudax Rehab AB idag erbjuda en specialiserad behandling med mycket gott resultat.

Vi använder ett program till självhjälp som fungerar. Programmet grundar sig på WHOs (Världshälsoorganisationen) definition av alkoholberoende. Det vill säga, som ett sjukdomstillstånd, både mentalt och fysiskt.

Vi jobbar efter 12-stegsmetoden och har ett manualbaserat behandlingsprogram som kan användas i alla typer av beroendevård.

Utgångspunkten är att det är sjukdomen som ska behandlas, inte symptomen. Vår behandling går ut på att ge dem som är beroende, ett nytt sätt att tänka.

För att det ska bli ett varaktigt resultat utan återfall är det oerhört viktigt att personen själv kommer till insikt och känner att den inte vill dricka eller droga. Om man inte vill, då är det svårt att låta bli.

Omgivningen behöver också stöd. Att vara anhörig, vän eller arbetskamrat till någon med drogberoende är krävande. De lider av att se hur den de bryr sig om, sakta förstör sig själv och sin livssituation. Anhöriga känner ofta skuld och skam, vilket är ett centralt tema i vårt anhörigprogram. Läs mer.