Du är här

Hitta rätt behandling

Vi gör en kartläggning på alla våra nya patienter för att ställa diagnos och ge en behandlingsrekommendation. Utredningarna genomförs av ett team. En alkohol- och drogrådgivare genomför utredningssamtal där medarbetaren bland annat möts med den information som du som arbetsgivare lämnat. Efter utredningssamtalet granskas provsvar, eventuell diagnos ställs och vi lämnar en behandlingsrekommendation.

Din rådgivare hjälper dig som är arbetsgivare att ta fram ett utrednings- och rehabiliteringskontrakt. Din medarbetare skriver under kontraktet. Processen drivs framåt av din kontaktperson som koordinerar, stöttar och återkopplar till dig.

Primärvårdsprogram

Primärvårdsprogrammet riktar sig till patienter där beroende konstaterats under utredningen.

Acceptera beroendesjukdomen

Behandlingen ska leda till att patienten får verktyg för att bli nykter och drogfri samt får en livsstil med god livskvalitet. Men också att patienten får kunskap om beroendesjukdomen och accepterar den. Programmet bygger på tolvstegsmodellen, en effektiv forskningsbaserad behandlingsmetod.

Behandlingen sker oftast i grupp men innehåller även enskilda samtal. Patienten följs nära under minst 18 månader av ett behandlingsteam. Obligatoriska besök på självhjälpsgrupper och hemuppgifter. Provtagning görs kontinuerligt och medicinering sker vid behov. Primärvårdsprogrammet och vidarebehandlingen som bedrivs i öppenvård, innebär en 100% förebyggande sjukpenning och att patienterna bor kvar hemma eller i vårt halvvägshus i Borlänge.

Alltid stöd och råd

En ansvarig rådgivare följer behandlingen och återkopplar till dig som är arbetsgivare. På så sätt får du insyn och kontroll över processen. Du kan vända dig till din personliga rådgivare med alla typer av frågor och för att få råd och stöd.

I gränslandet mellan skadligt bruk och beroende

Motivations- och utbildningsprogrammet är till för medarbetare som befinner sig i gränslandet mellan skadligt bruk och beroende av alkohol och droger.

Destruktiva vanor

Ett skadligt bruk kan jämföras med en destruktiv vana som exempelvis ger problem på arbetet, sociala problem eller negativa hälsoeffekter. Beroende är ett allvarligare sjukdomstillstånd som både är kroniskt och fortskridande.

Skadligt bruk men ännu inte beroende

Målet är att förhindra att det skadliga bruket övergår i ett beroende. Programmet är en kombination av motivationsarbete, riskutbildning, terapi och kontroll. Det pågår i 18 månader, ges i grupp och är baserat på tolvstegsbehandling. Patienten ska komma in för bedömning och provtagning i samband med frånvaro från arbetet och på uppmaning.

Som arbetsgivare har du under hela programmet en personlig rådgivare som följer patienten nära och återkopplar utvecklingen till dig.

Behandlingsteamet

Våra program leds av särskilt utbildade alkohol- och drogbehandlare och drivs i mindre grupper. Utvecklingen följs av behandlingsteamet. Patienten alkohol- och drogtestas kontinuerligt och en personlig rådgivare återkopplar utvecklingen och eventuella problem till dig som är arbetsgivare.