Du är här

För arbetsgivare

Beroendeproblem finns i Dalarna. Därför gör vi det också.

Viktiga frågor för oss

Vi arbetar med arbetsgivare i Dalarna kring alkohol- och drogrelaterade frågor. Du får en samverkanspartner som agerar snabbt, effektivt, med stort personligt engagemang och som inte ger upp. Våra ledstjärnor är service, flexibilitet, personligt engagemang och resultatfokus.

Alla våra medarbetare har ett personligt engagemang i att hjälpa människor och företag med alkohol- och drogrelaterade problem. Många har dessutom befunnit sig på ansvarsfulla positioner i arbetslivet och samtidigt varit beroende av alkohol eller droger. Något som de in i det längsta hanterat inför arbetskamrater och chefer.

Försäkra dig om snabb hjälp

På grund av okunskap och osäkerhet avvaktar många chefer in i det längsta med att ta tag i alkohol- och drogproblem bland medarbetarna. Vi erbjuder en snabb och effektiv hjälp för att ta tag i frågan.

Vi stärker din arbetsplats

Ett samverkansavtal kan jämföras med en försäkring. Som arbetsgivare får du beredskap med att hantera alkohol- och drogrelaterade problem på ett effektivt och bra sätt. Du får tillgång till specialistkompetens och en personlig kontakt som stöttar dig som chef genom rehabiliteringsprocessen.

Vi finns med dig från första kontakt tills dess att uppdraget är löst. Din organisation får prioriterad tillgång till utredning och rehabilitering. Du är delaktig och har full insyn i alla processer genom täta återkopplingar och möten. Dessutom får du fri rådgivning per telefon för samtliga medarbetare, chefsverktyg, målgruppsanpassade utbildningsutskick till chefsorganisationen, frukostseminarier och kunskapsuppdateringar för dem som arbetar med HR i din organisation.

Genom vårt nätverk av samarbetspartners hjälper vi dig och dina medarbetare var ni än befinner er i Dalarna.

Kunskap som betyder mervärde

Av egna erfarenheter vet vi att alkohol och drogproblem slår hårt mot individen och företaget. Att höja kunskapen om alkohol- och drogrelaterade problem är en lönsam affär för dig som är arbetsgivare.

Vikten av erfarenhet

Våra utbildningar bygger på personliga och yrkesmässiga erfarenheter av alkohol- och drogproblematik, aktuell forskning och den senaste utvecklingen på missbruksområdet. Välj bland utbildningar och föreläsningar för ledningsgrupper, HR-personal, chefer och medarbetare.

En unik metod som ger resultat

Du får hjälp att lösa alkohol- och drogproblem bland dina medarbetare. Hela tiden med kontroll över processen. Vår metod baseras på forskning och egna erfarenheter.

Vi jobbar i team

Vi jobbar i team med dig som arbetsgivare, din personliga rådgivare och professionellt utbildade alkohol- och drogbehandlare.

Du har hela tiden insyn i processen och får övergripande information om hur rehabiliteringen fortskrider. Här får du det stöd du behöver under en period som ofta upplevas som jobbig för alla inblandade i din organisation. Att kommunikationen fungerar på ett bra sätt i den här typen av processer är avgörande för resultatet.

Bra utredningsmetod

Att utreda och ställa diagnos på alkohol- och drogproblem är ofta komplicerat och kräver specialistkompetens.

Att ställa diagnos

Vi har en evidensbaserad utredningsmetod som bygger på samverkan med dig som är arbetsgivare, en noggrant utprövad strukturerad intervjuteknik och det senaste inom provtagning.