Du är här

För anhöriga

Har du en familjemedlem, vän eller arbetskamrat som lider av ett beroende? Att leva nära en person, ha en vän eller arbeta tillsammans med någon som är beroende är både påfrestande och smärtsamt. 

Med beroendet i din närhet

Frustration, ilska och vanmakt är känslor som hör till vardagen. Mycket av energin går åt för att hantera din närståendes problem, ibland utan att du ens är medveten om det.

Du behöver inte ha en anhörig i vår behandling för att få gå detta pogram utan vi vänder oss till alla er som har någon som lider av ett beroende. 

Under dagarna fokuserar vi på hur du som anhörig påverkas känslomässigt och hur ditt beteende förändras.

  • Vad är ett beroende och hur fungerar det?
  • Vad kan du göra för att må bättre?
  • Vilken roll tar du och andra närstående?
  • Vilka valmöjligheter har du egentligen?
  • Vad är medberoende?
  • Hur och vilka gränser kan jag sätta?

Träffa fler som vet

På anhörigvården träffar du även andra med liknande erfarenheter i grupp och får möjlighet att både lyssna och berätta om din situation. Du får också kunskap om alkohol- och drogberoende som sjukdom och vad som händer under behandlingen.

Pris

Om du inte har någon anhörig som går på vår behandling, kontakt oss för prisuppgifter och råd hur du söker hjälp för kostnanden.