Arbetsgivaren

Vi vänder oss till kommun, landsting och näringslivet för frågor som rör alkohol, spel, läkemedel och droger. Du får en samarbetspartner som agerar snabbt, effektivt och med stort personligt angegamang.

Anhörig

Vi erbjuder stöd och hjälp till dig som är anhörig. Du behöver inte ha en anhörig i vår behandling för att få gå detta pogram utan vi vänder oss till alla er som känner någon som lider av ett beroende. 

Behandlingar

Vi erbjuder olika former av behandlingsalternativ beroende på problematik. Allt från avgiftning till primärvård, vidarebehandling, stödboende och anhörigvård.

Beroendeproblem finns i hela Dalarna. Därför gör vi det också.

Nudax är ett väletablerat vårdföretag som är specialiserad inom alkohol- och drogproblematik. 

Vi erbjuder kvalificerade behandlingsinsatser för vuxna med alkohol-, narkotika- samt läkemedelsberoende och deras anhöriga.