Vi hjälper människor att leva nyktra och drogfria, av egen kraft,
resten av livet.
Vi hjälper också anhöriga och vänner till alkohol- och drogberoende att må bra.
Vi erbjuder ett beprövat och framgångsrikt behandlingsprogram där du lär dig bli drogfri av egen kraft.
– Alkohol- och drogbehandling
– Anhörigbehandling
– Fjärdestegsveckor
– Utbildningar på arbetsplats
– Konsultation, utredningar, bedömningar
– ADDIS, utredning och bedömning

 

Läs mer om behandling